Τα εργαστήρια της Τεκτονικής Γεωλογίας - Φωτογεωλογίας & Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων ιδρύθηκαν το 2000 (Φ.Ε.Κ. 234/ 31/10/2000) και ειδικεύονται στην ανάλυση τεκτονικών δομών μικρής και μεγάλης κλίμακας και την σημασία τους στο σχηματισμό και εξέλιξη των Ελληνίδων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επεκτείνονται στους περισσότερους τομείς της Τεκτονική-Νεοτεκτονικής και κυρίως στα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα:

α) Τεκτονική κρυσταλλικών πετρωμάτων , β)Νεοτεκτονική-Παλαιοσεισμολογία, γ) Γεωλογία σεισμών, δ) Τηλεπισκόπηση και εφαρμογές στις γεωεπιστήμες, ε) Μικροτεκτονική, στ) Μηχανισμοί διείσδυσης μάγματος στον ανώτερο φλοιό