Το Εργαστήριο Ιζηματολογίας (LS) δημιουργήθηκε το 1984, μέσα στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμβάλλει στην ανάλυση ιζηματογενών φάσεων, ερμηνεία αρχαίων και πρόσφατων περιβαλλόντων απόθεσης, ανάλυση ιζηματογενών λεκανών και υδρογονανθράκων τόσο σε εκτεταμένα όσο και συμπιεσμένα τεκτονικά κθεστώτα.

Το Εργαστήριο Ιζηματολογίας συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση της Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης κατά τη διάρκεια του 2003, η οποία αποτελεί κλάδο της Διεθνούς Ενωσης Ιζηματολόγων  στην Ελλάδα.